Menjaga Amanah Allah SWT Oleh Prof Dr H. Muzakkir, MA...

Pemanfaatan amanah tersebut ditunjukkan dengan kesungguhannya untuk memfungsikan indera dan potensi diri lainnya sesuai dengan ketentuan syariat Allah SWT Manusia  dituntut untuk menzhahirkan unsur-unsur Ketuhanan...

Malaikat  Pun Tertarik Jadi Pemimpin Oleh Dr Watni Marpaung, MA...

Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, Kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat  lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang  orang-orang...

Peran Amil Zakat Dalam Alquran   Oleh Achyar Zein...

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan...

Ulama Dan Politik Profetik

Belakangan ini muncul wacana bahkan gerakan yang mendorong ulama untuk terlibat dalam urusan politik. Dalam konteks artikel ini tentu saja pilkada 2018. Ulama tidak...

3 Golongan Yang Tidak Diangkat Shalatnya Oleh Fachrurrozy Pulungan ...

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu Alquran dan tegakkanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mugkar (QS. al Ankabut: 45) Allahu...

Kontribusi Ibu Dalam Dakwah Islamiyah Oleh Islahuddin Panggabean Kader...

Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kami-lah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang...

Peran Ulama Dan Umat Dalam Pilkada Oleh H. Muhammad Nasair...

Suatu hari nanti (di Akhirat) akan Kami kumpulkan semua manusia bersama pemimpin mereka (QS Al Isra’: 71). Rakyat dan pemerintah tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan...

Menanti Sang Pembaharu  Oleh Azhari Akmal Tarigan Staf Pengajar...

Pembaharu adalah orang yang selalu meluangkan waktunya untuk berpikir dan menemukan solusi bagaimana mengatasi masalah bangsa. Pembaharu selalu berorientasi kepada kebenaran dan kebaikan. Juga...

Paham Islam Dan Hawa Nafsu Oleh Fachrurrozy Pulungan Ketua...

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman (Mukminin) dan juga wanita (Mukminatin) yang beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada...

Spirit Surah Al-Jumu’ah Bagi Ekonomi Ummat Oleh Azhari Akmal Tarigan...

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik...