Opini

Kabura Maqtan

Dalam kehidupan sehari-hari mungkin bersua orang-orang yang banyak ilmu tetapi kurang sekali meng...

Iman Dan Akal

Dalam beberapa ayat Alquran, Allah SWT menyeru manusia untuk menggunakan akal pikirannya; Afalaa t...

Bulan Dakwah

Ramadhan juga dikenal sebagai bulan dakwah Para muballigh diundang ke mana-mana menyampaikan pe...

Kaum Lahabiyyin

Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepada...

I’tikaf

‘Abdullah bin Al-‘Abbas, sahabat sekaligus sepupu Rasulullah SAW yang dikenal dengan gelar “Tarjum...

Kekuatan Dan Kelemahan

Nabi Yacub as mungkin saja sudah menduga kalau anaknya Yusuf as akan hidup sebagai manusia mulia. ...

Ihsan

Maka beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Nabi menjawab: Ihsan ialah bahwasanya engkau meny...

Mimbar Jumat

Kabura Maqtan...

Dalam kehidupan sehari-hari mung...

Iman Dan Akal...

Dalam beberapa ayat Alquran, Alla...

Bulan Dakwah ...

Ramadhan juga dikenal sebagai bu...

Kaum Lahabiyyin...

Binasalah kedua tangan Abu Lah...

Lentera

Kabura Maqtan...

Dalam kehidupan sehari-hari mung...

Iman Dan Akal...

Dalam beberapa ayat Alquran, Alla...

Bulan Dakwah ...

Ramadhan juga dikenal sebagai bu...

Kaum Lahabiyyin...

Binasalah kedua tangan Abu Lah...

Lentera Ramadhan

Kabura Maqtan...

Dalam kehidupan sehari-hari mung...

Iman Dan Akal...

Dalam beberapa ayat Alquran, Alla...

Bulan Dakwah ...

Ramadhan juga dikenal sebagai bu...

Kaum Lahabiyyin...

Binasalah kedua tangan Abu Lah...

Banner
Kaum Lahabiyyin
Articles | Lentera Ramadhan
Written by Edy Rachmad on Tuesday, 23 August 2011 09:52   
Share
Binasalah kedua tangan Abu Lahab,

dan sesungguhnya dia akan binasa.

Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya

dan apa yang ia usahakan.

Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.

Dan begitu pula istrinya yang membawa kayu bakar,

yang di lehernya ada tali dari sabut.

(QS. al-Lahab: 1-2).

Tokoh kuffar Quraisy yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam yang dibawanya adalah paman Nabi sendiri yang bernama Abu Lahab. Dialah yang mempermalukan Nabi di depan umatnya dengan ucapan yang sangat hina.

"Celaka engkau hai Muhammad! Apakah ini maksudmu mengundang kami kemari?", Kata Abu Lahab dengan sangat marah saat Nabi sedang berkhutbah di kaki bukit. Karena kelancangannya itulah, pada hari itu juga Allah mempermalukan Abu Lahab dengan turun Surah al-Lahab seperti kita kutip di atas.

Abu Lahab ketika itu bukan sendiri, ada lagi kawan setianya, Abu Jahal, Walid bin Mughirah al-Makhzumi, 'Ash bin Wail as-Sahmi, Amru bin Hisyam, Abdul Azza, Nadhar bin Harits, Uqbah bin Abi Mui'th, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, dan lain-lain.

Pengikut Abu Lahab disebut Lahabiyyah, jamaknya Lahabiyyin. Apakah sekarang mereka masih ada? Tentu masih ada. Memang mereka tidak berani memperkenalkan jatidirinya, tidak berani mengibarkan bendera, mereka kelompok Abu Lahab. Juga tidak berani membuat papan nama atau membentuk organisasi dengan nama Lahabiyyin. Namun, ciri-ciri mereka tampak jelas, mereka gagal menyembunyikan indentitasnya.

Antara lain, mereka selalu berusaha untuk memecahbelah persatuan umat Islam, fanatik kepada ajaran nenek moyangnya sebelum Islam, menganggap agama Islam bukan agama pribumi, tetapi agama asing yang datang dari Timur Tengah, suka berkelahi dan makan riba, suka melecehkan hukum dan ingin menang sendiri.

Menghalalkan pelacuran dan perjudian, anti keseluruhan yang berbau Islam. Mereka bongsaikan Islam sehingga menjadi agama untuk urusan akhirat saja. Itulah mereka yang phobi terhadap Islam dan syariahnya.

Mereka membenci kebenaran dan menyanjung kemusyrikan. Mereka bersekongkolan untuk memadamkan cahaya Allah dan menyalakan cahaya setan. Kaum Lahabiyyin zaman sekarang lebih modern dan canggih. Mereka bekerja sama dengan zionisme, komunisme, thaghutisme dan setan-setan yang lain untuk menghancurkan iman umat Muhammad. Semoga Allah mengagalkan rencana mereka semuanya. ( Tgk. H. Ameer Hamzah ) 

Internasional

Harta Terbaik...

Suatu waktu, Rasululah SAW duduk di atas mimbarnya...

Kabura Maqtan...

Dalam kehidupan sehari-hari mungkin bersua orang-o...

Iman Dan Akal...

Dalam beberapa ayat Alquran, Allah SWT menyeru manu...

Bulan Dakwah ...

Ramadhan juga dikenal sebagai bulan dakwah Para m...

JoomlaXTC NewsPro - Copyright 2009 Monev Software LLC

Portal Harian Waspada